Aktualní informace


na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání, si vás dovoluji informovat o tom, že podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:


1. na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
2. nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),
3. klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
4. účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:
* prokáže, že splňuje následující podmínky:

i. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

* se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
* doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
* podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
1. Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

V navazujících otázkách vás budu dále informovat.

Jan Pauly


A teď si vyber

navazuji na zprávy z předchozího týdne ve věci otevření sportovišť. Z dostupných zdrojů a mediálních výstupů představitelů Vlády si vás dovoluji informovat, že v rámci aktuálního vývoje si ve změti vládních opatření lze vybrat ta, která umožňuji využití venkovních hřišť tak, že:


1. trénovat lze pouze ve dvojicích,
2. dvojic může být nanejvýš 6 (celkem tedy 12 osob),
3. dvojice musí dodržovat rozestupy alespoň 10 metrů,
4. není nutné používat roušky ani respirátory,
5. vnitřní prostory (šatny, sprchy atd.) jsou uzavřeny.

Na jednu stranu doufám, že vás budu moci v dohledné době informovat o dalším rozvolnění, pro zachování (zejména toho duševního) zdraví se mi chce věřit, že to nebude třeba ještě dnes dopoledne.

Přeji všem úspěšný návrat na hřiště.

Jan Pauly

JUDr. Jan Pauly
generální sekretář

 


1. Restart soutěžíByť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci:

1. Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.
2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak
* za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
* utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.


termínová listina okresních soutěží
jaro 2021

Termínová listina – jaro 2021Okresní fotbalový svaz Prostějov                                   OP  III.tř.  st. ml.žáci

NE14.3.2021 14:30                11  11

NE21.3.2021 15:00                12  12

NE28.3.2021 15:00                 13  13              9

ČT1.4.2021   16:00                                          1

NE4.4.2021   15:30                 14   1      14     10

NE11.4.2021  15:30                15    3     15      11

NE18.4.2021  16:00                16  10    16       12

NE25.4.2021  16:00                17   11    17      13

NE2.5.2021    16:30                18   12    18      14

NE9.5.2021    16:30                19   13    19      15

NE16.5.2021   17:00               20   14    20      16

NE23.5.2021   17:00               21   15    21      17

NE30.5.2021   17:00               22   16    22      18

NE6.6.2021     17:00               23   17    23      19

NE13.6.2021   17:00               24   18    24      20

NE20.6.2021   17:00               25            25    21

NE27.6.2021   17:00               26            26    22

Termíny jsou platné v případě povolení vládních nařízení, s vlivem na epidemiologickou situaci.Neděle : mužiSobota : žáciHlášenky: do 1.3.2021


Čtěte dále...

Informace Stk KFS Olomouc

Sportovně-technická komise  Zápis č. 15

ze dne10.12.2020

1.STK Ol-KFS uveřejnila prostřednictvím webových stránek Ol-KFS termínovoulistinu pro jarní část soutěžního ročníku 2020/2021.Pověřila sekretáře Ol-KFS zasláním termínové listiny všem klubům hrajících krajské soutěže nejpozději do 15.12.2020.

2.Vzhledem k epidemická situaci, která nastala v průběhu roku 2020 a zasáhla mimo jiné ido podzimní části soutěží Ol-KFS, se soutěže začnou dohrávat v měsíci únoru 2021. Jedná se o KP mužů, kde VV Ol-KFS rozhodl o úhraděumělých hracích ploch klubům, které nedisponují UMTRA kdohrání dvou podzimních kol vtermínu 20-21.2 a 27-28.2.2020 .

3.Pokud si oddíl sežene hřiště s povrchem UMT 3G pro odehrání svého mistrovského utkání, je povinen nahlásit změnu HP soupeřia sekretáři Ol-KFS, který zajistíúhradu UMTRA. STK nebude nutně vyžadovat předložení zázemí těchto hřišť (avšak musí splňovat základní kritéria Pravidel fotbalu a oddíl musí zajistit všechny požadavky vzhledem k Soutěžnímu řádu FAČR).To stejné platí vpřípadě , pokud by se jednalo o náhradní travnatou hrací plochu.

4.Ostatní krajské soutěže začnou nejdříve 13-14.3.2021, pokud nedojdekvzájemné dohodě klubů .

5.Oddíly upraví souhrn všech utkání dospělých a mládeže na domácím hřišti v IS FAČR v sekci Hlášenka,kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu (SO-NE).Tyto hlášenky vyplní pro každé družstvo zvlášť v návaznosti na předzápasy, a pozápasy. Elektronickou poštou oznámí vložení hlášenky do IS.FAČR STK O KFS, avšem soupeřům z kterými hrajev dané soutěži .

6.Termín vložení hlášenkyprostřednictvím systému IS FAČR bude možné vkládat od 15.12.2020 do 10.2.2021 bez poplatku.

7.Změny termínu mimo TL ,které bude chtít oddíl změnit mimo dny pracovního klidu (SO-NE) musí být doloženy souhlasem soupeře prostřednictvím elektronické pošty na sekretariát Ol-KFS.

8.Stanovení termínu dohrání odložených utkáníSTK Ol KFS stanovuje/pokud to dovolí epidemiologická situace/ pro dohrání odložených utkání zpodzimní částiSR 2020-2021 následující nejzazší termíny:

KP mužů do 14.2.2021Jedná se o jedno mistrovské utkání TJ Sokol Bohuňovice -FK Medlov KSmužů ,KP dorostu ,

KS dorostu sk.A ,KP žáků st.ml. a KS žáků ml. do 10.3.2021Jedná se o mistrovské utkání:1A.A.Bělkovice/Laštany Náměšť na/H,Sokol Troubelice TJ Maletín1A.B. Soklol Bělotín FC Beňov , FK Spartak Lipník nad/B FK Slavonín1.B.A.SK Radslavice Sokol Tovačov 1.B.B.Slovan Černovír-Jesenec/Dzbel,Slovan Černovír FC Hněvotín,Sokol Dololpazy Jesenec/Dzbel , FK Šternberk „B“ TJ Smržice,Sokol Velký Týnec Sokol Doloplazy1.B.C. TJ Písečná FK Stomix Žulová, Sokol Nový Malín-TJ LibinaKP dorost Sokol Čechovice FK Nové SadyKS dorost sk.A.-FC Dolany Sokol Velké Losiny, SK Haňovice Sokol Olšany/Kralice

KP žáci st.ml. Sokol Čechovice /Mostkovice FK Šternberk, Sokol Olšany FK Slavonín ,Sulko Zábřeh -Haná Nezamyslice/Němčice, Slovan Černovír Sokol Olšany KS žáků ml. SK Sigma MŽ„B1.OMK Šternberk,SK Hranice „C“-SK Jesenec/Dzbel FC Viktorie Přerov „B“ FK Šumperk „B“KS dorost sk.B, KS žáků st. do 24.3.2021Jedná se o mistrovské utkání:KS dorost sk.BFK Němčice/Brodek u/PV Sokol Čechovice „B“, Tatran Všechovice/Opatovice-Sokol TovačovKS žáků st. Sokol Nový Malín 1.OMK Šternberk, FK Šumperk“B“ Sokol Velký Týnec, Sokol Troubelice Sokol Velký Týnec9.

Je pochopitelné, že bude obtížné hledat volná místa a termíny k odehrání těchto odložených utkání , proto je STK Ol-KFS jako řídící orgán připraven ke schvalování dohod,aby se nedohranáutkáníuskutečnila do stanoveného nejzazšího termínu.

10.V praxi to znamená, pokud si oddíl sežene hřiště s povrchem UMT 3G pro odehrání svého mistrovského utkání, stejně tak ,pokud by se jednalo o náhradní travnatou hrací plochu bude organizátor utkánípovinen nahlásit termín odloženého utkání po dohodě obou klubůprostřednictvím elektronické pošty na sekretariát Ol-KFS, aby bylo možné zajistit na dané utkání rozhodčí.Termín nahlášenimusí být nejpozdějisedm dnípřed uskutečněním daného utkání.Po tomto termínu bude dohoda zpoplatněna 600,Kč


logo-olomoucky-kraj logo-msmt logo-urcice
Olomoucký kraj podporuje děti a mládež TJ Sokol Určice, z.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje děti a mládež TJ Sokol Určice, z.s. Obec Určice podporuje celoroční sportovní činnost TJ Sokol Určice, z.s.